Ucan.vn

Playlist: Luyện nghe tiếng Anh - Trình độ Sơ trung cấp

40 bài luyện nghe từ bộ tài liệu nổi tiếng: Learn English via Listening

Bạn muốn xem bài nghe này?

Hãy đăng kí thành viên để được học với 100% giáo viên Anh, Mỹ qua video với hàng ngàn bài học giao tiếp, 50 khóa học, 500 bài luyện nghe chất lượng cao và rất nhiều tài nguyên quý giá.

Đăng kí học ngay

Listening Pre-Intermediate - Lesson 3: Corruption - ...

Listening Pre-Intermediate - Lesson 1: Louis Pasteur

Listening Pre-Intermediate - Lesson 2: Psychology - Tâm ...

Listening Pre-Intermediate - Lesson 3: Corruption - ...

Listening Pre-Intermediate - Lesson 4: Canada: Provinces ...

Listening Pre-Intermediate - Lesson 5: Two Great Artists ...

Listening Pre-Intermediate - Lesson 6: The Viking

Listening Pre-Intermediate - Lesson 7: William Shakespeare

Listening Pre-Intermediate - Lesson 8: Ice Hockey

Listening Pre-Intermediate - Lesson 9: Chinese People in ...

Listening Pre-Intermediate - Lesson 10: The History of ...

Listening Pre-Intermediate - Lesson 11: Africa Slavery ...

Listening Pre-Intermediate - Lesson 12: Worries About ...

Listening Pre-Intermediate - Lesson 13: Physical Fitness

Listening Pre-Intermediate - Lesson 14: The History of ...

Listening Pre Intermediate - Lesson 15 - Benjamin Franklin

Listening Pre Intermediate - Lesson 16 - Preservation of ...

Listening Pre Intermediate - Lesson 17: Violence on ...

Listening Pre Intermediate - Lesson 18: The Inuit

Listening Pre Intermediate - Lesson 19: Kings and Queens ...

Listening Pre Intermediate - Lesson 20: Alcohol

Listening Pre Intermediate - Lesson 21: The Origins of ...

Listening Pre Intermediate - Lesson 22: Hawaii

Listening Pre Intermediate - Lesson 23: Charles Darwin

Listening Pre Intermediate - Lesson 24: Jazz

Listening Pre Intermediate - Lesson 25: Australia - Nature

Listening Pre Intermediate - Lesson 26: Australia : People

Listening Pre Intermediate - Lesson 27: The Earth ...

Listening Pre Intermediate - Lesson 28: George ...

Listening Pre Intermediate - Lesson 29: The Rights of ...

Listening Pre Intermediate - Lesson 30. New York City

Listening Pre Intermediate - Lesson 31: California

Listening Pre Intermediate - Lesson 32: Drug Use Among ...

Listening Pre Intermediate - Lesson 33: Scotland

Listening Pre Intermediate - Lesson 34: London

Listening Pre Intermediate - Lesson 35: Soccer

Listening Pre Intermediate - Lesson 36: Extinctions

Listening Pre Intermediate - Lesson 37: Obesity and ...

Listening Pre Intermediate - Lesson 38: Sexual Harassment

Listening Pre Intermediate - Lesson 39: Individualism ...

Listening Pre Intermediate - Lesson 40: The Protestant ...

Listening Pre Intermediate - Lesson 41: Modern ...

Listening Pre Intermediate - Lesson 42: Anne Sullivan ...

Listening Pre Intermediate - Lesson 43: The Automobile, ...

  • Tải bài nghe về máy
  • Phụ đề & dịch tiếng Việt
  • Bài tập luyện nghe hiểu

Audio MP3 cho vào điện thoại

Phụ đề tiếng Anh kiểm tra nghe hiểu

Bản dịch bài nghe bằng tiếng Việt

Video bài nghe để xem khi offline

Và hàng ngàn bài nghe chất lượng cao có hình minh họa đầy đủ mọi trình độ

Tải bài nghe về máy

Bạn muốn tải bài nghe này?

Bạn muốn xem phụ đề và bài dịch tiếng Việt?

Bạn muốn xem bài tập này?

Hãy trở thành thành viên để học thử các nội dung trên Ucan bao gồm 50 khóa học, 200 bài luyện nghe chất lượng cao và hơn 400 giờ học qua video với giáo viên Anh, Mỹ, Úc... và hàng ngàn bài học khác.

Đăng ký học thử ngay

60.000 người đã nắm được bí quyết này

Để chinh phục tiếng Anh thành công chỉ sau 6 tháng

Xem ngay

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản