Ucan.vn

Playlist: Luyện nghe Tiếng Anh - Trình độ Sơ cấp

100 bài luyện nghe từ bộ tài liệu nổi tiếng: Learn English via Listening

Bạn muốn xem bài nghe này?

Hãy đăng kí thành viên để được học với 100% giáo viên Anh, Mỹ qua video với hàng ngàn bài học giao tiếp, 50 khóa học, 500 bài luyện nghe chất lượng cao và rất nhiều tài nguyên quý giá.

Đăng kí học ngay

Listening elementary - Lesson 84: Snow

Listening elementary - Lesson 1: I want to dye my hair ...

Listening elementary- Lesson 2: Why Do People Dislike ...

Listening elementary - Lesson 3: The Birthday Gift

Listening elementary- Lesson 4: New Year's Day

Listening elementary - Lesson 5: If I could fly

Listening elementary- Lesson 6: What I Look for in a ...

Listening elementary - Lesson 7: A Funny Thing Happened ...

Listening elementary - Lesson 8: Advice

Listening elementary- Lesson 9: A Trip to the Hospital

Listening elementary - Lesson 11: If I was tiny

Listening elementary - Lesson 12: If I was Giant

Listening elementary - Lesson 13: Do People Have the ...

Listening elementary - Lesson 14: My Favorite Bedtime Story

Listening elementary - Lesson 15: If I Found A Magic Lamp

Listening elementary - Lesson 16: Superstitions

Listening elementary - Lesson 17: Help

Listening elementary - Lesson 18: The peach orchard

Listening elementary - Lesson 19: Learning to Dance

Listening elementary - Lesson 20: Super Heroes

Listening elementary - Lesson 21: Being a princess

Listening elementary - Lesson 22: My Worst Fear

Listening elementary - Lesson 23: If I live to be 100

Listening elementary - Lesson 24: What I Like Most and ...

Listening elementary - Lesson 25: The Trunk in the Attic

Listening elementary - Lesson 26: Hot and Cold

Listening elementary - Lesson 27: Walk a Mile in My Shoes

Listening elementary - Lesson 28: If I Could Go Back in ...

Listening elementary- Lesson 29: Joking

Listening elementary - Lesson 30: Drugs

Listening elementary - Lesson 31: Divorce

Listening elementary - Lesson 32: If My Fish Could Talk

Listening elementary - Lesson 33: The Best Teacher

Listening elementary - Lesson 34: Weather

Listening elementary - Lesson 35: How to Avoid Catching ...

Listening elementary - Lesson 36: The future

Listening elementary - Lesson 37: Giving a Speech

Listening elementary - Lesson 38: Moving to Another Country

Listening elementary - Lesson 39: Look for the Beauty

Listening elementary - Lesson 40: My doll

Listening elementary - Lesson 41: I am curious

Listening elementary - Lesson 42: Creative People

Listening elementary - Lesson 43: Career Choices

Listening elementary - Lesson 44: I need glasses

Listening elementary - Lesson 45: I am Clumsy

Listening elementary - Lesson 46: Home Alone

Listening elementary - Lesson 47: Family

Listening elementary - Lesson 48: My First Job

Listening elementary - Lesson 49: First Trip Away From Home

Listening elementary - Lesson 50: My job

Listening elementary - Lesson 51: My Hobby

Listening elementary - Lesson 52: If I Had a Million ...

Listening elementary - Lesson 53: A Picnic

Listening elementary - Lesson 54: Working in my Yard

Listening elementary - Lesson 55: Early Morning

Listening elementary - Lesson 56: The Wedding

Listening elementary - Lesson 57: The Perfect Place

Listening elementary - Lesson 58: Visiting the Zoo

Listening elementary - Lesson 59: The Dentist Appointment

Listening elementary - Lesson 60: Day Dream

Listening elementary - Lesson 61: My Friend in the Next ...

Listening elementary - Lesson 62: The Musician

Listening elementary - Lesson 63: The Circus

Listening elementary - Lesson 64: Going to the grocery ...

Listening elementary - Lesson 65: A day at the beach

Listening elementary - Lesson 66: Making cookies

Listening elementary - Lesson 67: Stars in the Midnight Sky

Listening elementary - Lesson 68: Music

Listening elementary - Lesson 69: First Date

Listening elementary - Lesson 70: University

Listening elementary - Lesson 71: School Dance

Listening elementary - Lesson 72: Health

Listening elementary - Lesson 73: Halloween

Listening elementary - Lesson 74: New Year's

Listening elementary - Lesson 75: More music

Listening elementary - Lesson 76: Babies

Listening elementary - Lesson 77: Bed time

Listening elementary - Lesson 78: Why Do I Like ...

Listening elementary - Lesson 79: My Sister's Visit to ...

Listening elementary - Lesson 80: A Summer Sunday

Listening elementary - Lesson 81: My Parents

Listening elementary - Lesson 82: The Planets of Our ...

Listening elementary - Lesson 83: Learning to Drive

Listening elementary - Lesson 84: Snow

Listening elementary - Lesson 85: Christmas

Listening elementary - Lesson 86: Thanksgiving

Listening elementary - Lesson 87: Halloween

Listening elementary - Lesson 88. Easter

Listening elementary - Lesson 89: My Friends

Listening elementary - Lesson 90: Hobbies

Listening elementary - Lesson 91: Life in Outer Space?

Listening elementary - Lesson 92: Reading the Newspaper

Listening elementary - Lesson 93: Summer Jobs

Listening elementary - Lesson 94: Eating Out

Listening elementary - Lesson 95: Radio Stations

Listening elementary - Lesson 96: Being a Good Citizen

Listening elementary - Lesson 97: Visiting the Doctor

Listening elementary - Lesson 98: A Small Town

Listening elementary - Lesson 99: Personal Computers

  • Tải bài nghe về máy
  • Phụ đề & dịch tiếng Việt
  • Bài tập luyện nghe hiểu

Audio MP3 cho vào điện thoại

Phụ đề tiếng Anh kiểm tra nghe hiểu

Bản dịch bài nghe bằng tiếng Việt

Video bài nghe để xem khi offline

Và hàng ngàn bài nghe chất lượng cao có hình minh họa đầy đủ mọi trình độ

Tải bài nghe về máy

Bạn muốn tải bài nghe này?

Bạn muốn xem phụ đề và bài dịch tiếng Việt?

Bạn muốn xem bài tập này?

Hãy trở thành thành viên để học thử các nội dung trên Ucan bao gồm 50 khóa học, 200 bài luyện nghe chất lượng cao và hơn 400 giờ học qua video với giáo viên Anh, Mỹ, Úc... và hàng ngàn bài học khác.

Đăng ký học thử ngay

60.000 người đã nắm được bí quyết này

Để chinh phục tiếng Anh thành công chỉ sau 6 tháng

Xem ngay

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản