Ucan.vn

1000 bài luyện nghe qua video có hình minh họa từ bộ tài liệu nổi tiếng: Learn English via Listening

  • Chủ đề thông dụng, từ vựng phong phú và mẫu câu cơ bản
  • Nghe hết 5 trình độ, xem phim không cần phụ đề
  • Phù hợp với người bận rộn hoặc mới bắt đầu
Đăng kí học thử ngay
Danh sách tất cả các bài nghe
Listening for beginners - Lesson 20: Working Outside

Listening for beginners - Lesson 20: Working Outside

Bài luyện nghe dành cho trình độ bắt đầu học Tiếng Anh. Chủ đề bài nghe nói về những ...

67105 lượt xem
Listening for beginners - Lesson 19: Housework

Listening for beginners - Lesson 19: Housework

Bài luyện nghe dành cho trình độ mới bắt đầu học Tiếng Anh. Chủ đề bài nghe nói về các ...

54574 lượt xem
Listening for beginners - Lesson 18: Learning How to Drive

Listening for beginners - Lesson 18: Learning How to Drive

Bài luyện nghe dành cho trình độ bắt đầu học Tiếng Anh. Chủ đề bài nghe nói về việc ...

53924 lượt xem
Listening for beginners - Lesson 17: Thanksgiving

Listening for beginners - Lesson 17: Thanksgiving

Bài luyện nghe dành cho trình độ bắt đầu học tiếng Anh. Chủ đề bài nghe nói về các hoạt ...

43646 lượt xem
Listening for beginners - Lesson 16: Christmas Eve

Listening for beginners - Lesson 16: Christmas Eve

Bài luyện nghe dành cho trình độ bắt đầu học Tiếng Anh. Chủ đềbài nghe nói về những ...

74598 lượt xem
Listening for beginners - Lesson 15: Halloween Night

Listening for beginners - Lesson 15: Halloween Night

Bài luyện nghe dành cho trình độ bắt đầu học Tiếng Anh. Chủ đề bài nghe nói về lễ hội ...

90405 lượt xem
Listening for beginners - Lesson 14: Remembrance Day

Listening for beginners - Lesson 14: Remembrance Day

Bài luyện nghe dành cho trình độ bắt đầu học Tiếng Anh. Chủ đề bài nghe nói về ngày ...

123824 lượt xem
Listening for beginners - Lesson 13: Susan's Wedding Day

Listening for beginners - Lesson 13: Susan's Wedding Day

Bài luyện nghe dành cho trình độ bắt đầu học Tiếng Anh. Chủ đề bài nghe kể về đám ...

104224 lượt xem
Listening for beginners - Lesson 12: Cleaning Up Leaves

Listening for beginners - Lesson 12: Cleaning Up Leaves

Bài luyện nghe dành cho trình độ bắt đầu học tiếng Anh. Chủ đề bài nghe nói về một ...

58231 lượt xem
Listening for beginners - Lesson 11: Summer Vacation

Listening for beginners - Lesson 11: Summer Vacation

Bài luyện nghe dành cho trình độ bắt đầu học Tiếng Anh. Chủ đề bài nghe nói về kỳ nghỉ ...

166716 lượt xem
Listening for beginners - Lesson 10: Joe's First Car

Listening for beginners - Lesson 10: Joe's First Car

Bài luyện nghe dành cho trình độ bắt đầu học tiếng Anh. Chủ đề bài nghe nói về chiếc xe ...

178409 lượt xem
Listening for beginners - Lesson 9: The Easter Egg Hunt

Listening for beginners - Lesson 9: The Easter Egg Hunt

Bài nghe dành cho trình độ bắt đầu học tiếng Anh. Chủ đề bài nghe nói về cuộc thi săn ...

422629 lượt xem
Đầu | « Trước   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Sau » | Cuối

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản