1000 bài luyện nghe qua video do giáo viên Anh – Mỹ thực hiện

  • Chủ đề thông dụng, từ vựng phong phú và mẫu câu cơ bản
  • Nghe hết 5 trình độ, xem phim không cần phụ đề
  • Phù hợp với người bận rộn hoặc mới bắt đầu
Đăng kí học thử ngay
Danh sách tất cả các bài nghe
Lesson 35. Because...

Lesson 35. Because...

Trong bài này, bạn sẽ học: Từ để hỏi + động từ nguyên thể; Mệnh đề với “because”

4448 lượt xem
Lesson 34: I hate working on weekends!

Lesson 34: I hate working on weekends!

Trong bài này, bạn sẽ học: Danh động từ; Câu trả lời ngắn gọn

5489 lượt xem
Lesson 33: If I quit smoking I might gain weight!

Lesson 33: If I quit smoking I might gain weight!

Trong bài này, bạn sẽ học: Cách sử dụng động từ “have to”; Câu điều kiện với mệnh ...

22522 lượt xem
Lesson 32: Would you like to go?

Lesson 32: Would you like to go?

Trong bài này, bạn sẽ học: Cách mời ai đó đi đâu; Mệnh đề quan hệ chỉ thời gian

19517 lượt xem
Lesson 31: What's this for?

Lesson 31: What's this for?

Trong bài này, bạn sẽ học: Động từ nguyên thể có “to” và danh động từ; Mô tả mục ...

7891 lượt xem
Lesson 30. I'm sorry I didn't realize that

Lesson 30. I'm sorry I didn't realize that

Trong bài này, bạn sẽ học: Cách xin lỗi ai đó; Câu yêu cầu với động từ khuyết thiếu; ...

25805 lượt xem
Lesson 29: What do you think?

Lesson 29: What do you think?

Trong bài này, bạn sẽ học: Động từ khuyết thiếu chỉ sự cần thiết; Động từ khuyết ...

11324 lượt xem
Lesson 28: What are you going to do?

Lesson 28: What are you going to do?

Trong bài này, bạn sẽ học: Thì tương lai với “be going to”; Thì tương lai với “will”

36635 lượt xem
Lesson 27: I've never heard of that!

Lesson 27: I've never heard of that!

Trong bài này, bạn sẽ học: Trạng từ chỉ thứ tự; Hỏi và trả lời về công đoạn làm ...

9353 lượt xem
Lesson 26: Have you ever eaten snails?

Lesson 26: Have you ever eaten snails?

Trong bài này, bạn sẽ học: Cách bày tỏ quan điểm về một điều gì đó; Thì quá khứ đơn ...

14790 lượt xem
Lesson 25: Making Wishes

Lesson 25: Making Wishes

Trong bài này, bạn sẽ học: Cách sử dụng “either”; Cách sử dụng động từ “wish”

13313 lượt xem
Lesson 24: Apartment Hunting

Lesson 24: Apartment Hunting

Trong bài này, bạn sẽ học:Đánh giá về điều gì đó dùng tính từ và danh từ; So sánh dùng ...

12249 lượt xem
Đầu | « Trước   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Sau » | Cuối

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản