Ucan.vn

1000 bài luyện nghe qua video có hình minh họa từ bộ tài liệu nổi tiếng: Learn English via Listening

  • Chủ đề thông dụng, từ vựng phong phú và mẫu câu cơ bản
  • Nghe hết 5 trình độ, xem phim không cần phụ đề
  • Phù hợp với người bận rộn hoặc mới bắt đầu
Đăng kí học thử ngay
Danh sách tất cả các bài nghe
Lesson 40: Can you bring me some soda?

Lesson 40: Can you bring me some soda?

Trong bài này, bạn sẽ học: Câu yêu cầu, đề nghị; Câu yêu cầu, đề nghị gián tiếp

54771 lượt xem
Lesson 39: You have to turn left here

Lesson 39: You have to turn left here

Trong bài này, bạn sẽ học cách thể hiện: sự cho phép; sự bắt buộc & sự cấm đoán.

17602 lượt xem
Lesson 38: Do you want to see a movie tonight?

Lesson 38: Do you want to see a movie tonight?

Trong bài này, bạn sẽ học: Cách mời ai đó làm gì; Hiện tại phân từ dùng như tính từ; Quá ...

339482 lượt xem
Lesson 37: What did you do?

Lesson 37: What did you do?

Trong bài này, bạn sẽ học: Thì quá khứ tiếp diễn; Thì quá khứ đơn; “When” và “While”

116787 lượt xem
Lesson 36: It's really huge!

Lesson 36: It's really huge!

Trong bài này, bạn sẽ học: Đại từ quan hệ “which”; Câu bị động có “by” (thì quá ...

16947 lượt xem
Lesson 35. Because...

Lesson 35. Because...

Trong bài này, bạn sẽ học: Từ để hỏi + động từ nguyên thể; Mệnh đề với “because”

10866 lượt xem
Lesson 34: I hate working on weekends!

Lesson 34: I hate working on weekends!

Trong bài này, bạn sẽ học: Danh động từ; Câu trả lời ngắn gọn

25662 lượt xem
Lesson 33: If I quit smoking I might gain weight!

Lesson 33: If I quit smoking I might gain weight!

Trong bài này, bạn sẽ học: Cách sử dụng động từ “have to”; Câu điều kiện với mệnh ...

29891 lượt xem
Lesson 32: Would you like to go?

Lesson 32: Would you like to go?

Trong bài này, bạn sẽ học: Cách mời ai đó đi đâu; Mệnh đề quan hệ chỉ thời gian

40145 lượt xem
Lesson 31: What's this for?

Lesson 31: What's this for?

Trong bài này, bạn sẽ học: Động từ nguyên thể có “to” và danh động từ; Mô tả mục ...

13803 lượt xem
Lesson 30. I'm sorry I didn't realize that

Lesson 30. I'm sorry I didn't realize that

Trong bài này, bạn sẽ học: Cách xin lỗi ai đó; Câu yêu cầu với động từ khuyết thiếu; ...

41352 lượt xem
Lesson 29: What do you think?

Lesson 29: What do you think?

Trong bài này, bạn sẽ học: Động từ khuyết thiếu chỉ sự cần thiết; Động từ khuyết ...

23284 lượt xem
Đầu | « Trước   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Sau » | Cuối

Notice: MemcachePool::get(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) in /var/www/html/shark/library/Zend/Cache/Backend/Memcached.php on line 180

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản