1000 bài luyện nghe qua video có hình minh họa từ bộ tài liệu nổi tiếng: Learn English via Listening

  • Chủ đề thông dụng, từ vựng phong phú và mẫu câu cơ bản
  • Nghe hết 5 trình độ, xem phim không cần phụ đề
  • Phù hợp với người bận rộn hoặc mới bắt đầu
Đăng kí học thử ngay
Danh sách tất cả các bài nghe
Lesson 40: Can you bring me some soda?

Lesson 40: Can you bring me some soda?

Trong bài này, bạn sẽ học: Câu yêu cầu, đề nghị; Câu yêu cầu, đề nghị gián tiếp

47602 lượt xem
Lesson 39: You have to turn left here

Lesson 39: You have to turn left here

Trong bài này, bạn sẽ học cách thể hiện: sự cho phép; sự bắt buộc & sự cấm đoán.

14328 lượt xem
Lesson 38: Do you want to see a movie tonight?

Lesson 38: Do you want to see a movie tonight?

Trong bài này, bạn sẽ học: Cách mời ai đó làm gì; Hiện tại phân từ dùng như tính từ; Quá ...

333024 lượt xem
Lesson 37: What did you do?

Lesson 37: What did you do?

Trong bài này, bạn sẽ học: Thì quá khứ tiếp diễn; Thì quá khứ đơn; “When” và “While”

113609 lượt xem
Lesson 36: It's really huge!

Lesson 36: It's really huge!

Trong bài này, bạn sẽ học: Đại từ quan hệ “which”; Câu bị động có “by” (thì quá ...

14961 lượt xem
Lesson 35. Because...

Lesson 35. Because...

Trong bài này, bạn sẽ học: Từ để hỏi + động từ nguyên thể; Mệnh đề với “because”

8704 lượt xem
Lesson 34: I hate working on weekends!

Lesson 34: I hate working on weekends!

Trong bài này, bạn sẽ học: Danh động từ; Câu trả lời ngắn gọn

22754 lượt xem
Lesson 33: If I quit smoking I might gain weight!

Lesson 33: If I quit smoking I might gain weight!

Trong bài này, bạn sẽ học: Cách sử dụng động từ “have to”; Câu điều kiện với mệnh ...

27662 lượt xem
Lesson 32: Would you like to go?

Lesson 32: Would you like to go?

Trong bài này, bạn sẽ học: Cách mời ai đó đi đâu; Mệnh đề quan hệ chỉ thời gian

37885 lượt xem
Lesson 31: What's this for?

Lesson 31: What's this for?

Trong bài này, bạn sẽ học: Động từ nguyên thể có “to” và danh động từ; Mô tả mục ...

11612 lượt xem
Lesson 30. I'm sorry I didn't realize that

Lesson 30. I'm sorry I didn't realize that

Trong bài này, bạn sẽ học: Cách xin lỗi ai đó; Câu yêu cầu với động từ khuyết thiếu; ...

38984 lượt xem
Lesson 29: What do you think?

Lesson 29: What do you think?

Trong bài này, bạn sẽ học: Động từ khuyết thiếu chỉ sự cần thiết; Động từ khuyết ...

20503 lượt xem
Đầu | « Trước   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Sau » | Cuối

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản