1000 bài luyện nghe qua video do giáo viên Anh – Mỹ thực hiện

  • Chủ đề thông dụng, từ vựng phong phú và mẫu câu cơ bản
  • Nghe hết 5 trình độ, xem phim không cần phụ đề
  • Phù hợp với người bận rộn hoặc mới bắt đầu
Đăng kí học thử ngay
Danh sách tất cả các bài nghe
Lesson 36: It's really huge!

Lesson 36: It's really huge!

Trong bài này, bạn sẽ học: Đại từ quan hệ “which”; Câu bị động có “by” (thì quá ...

6771 lượt xem
Lesson 35. Because...

Lesson 35. Because...

Trong bài này, bạn sẽ học: Từ để hỏi + động từ nguyên thể; Mệnh đề với “because”

4542 lượt xem
Lesson 34: I hate working on weekends!

Lesson 34: I hate working on weekends!

Trong bài này, bạn sẽ học: Danh động từ; Câu trả lời ngắn gọn

5572 lượt xem
Lesson 33: If I quit smoking I might gain weight!

Lesson 33: If I quit smoking I might gain weight!

Trong bài này, bạn sẽ học: Cách sử dụng động từ “have to”; Câu điều kiện với mệnh ...

23012 lượt xem
Lesson 32: Would you like to go?

Lesson 32: Would you like to go?

Trong bài này, bạn sẽ học: Cách mời ai đó đi đâu; Mệnh đề quan hệ chỉ thời gian

19602 lượt xem
Lesson 31: What's this for?

Lesson 31: What's this for?

Trong bài này, bạn sẽ học: Động từ nguyên thể có “to” và danh động từ; Mô tả mục ...

7926 lượt xem
Lesson 30. I'm sorry I didn't realize that

Lesson 30. I'm sorry I didn't realize that

Trong bài này, bạn sẽ học: Cách xin lỗi ai đó; Câu yêu cầu với động từ khuyết thiếu; ...

25857 lượt xem
Lesson 29: What do you think?

Lesson 29: What do you think?

Trong bài này, bạn sẽ học: Động từ khuyết thiếu chỉ sự cần thiết; Động từ khuyết ...

11368 lượt xem
Lesson 28: What are you going to do?

Lesson 28: What are you going to do?

Trong bài này, bạn sẽ học: Thì tương lai với “be going to”; Thì tương lai với “will”

36692 lượt xem
Lesson 27: I've never heard of that!

Lesson 27: I've never heard of that!

Trong bài này, bạn sẽ học: Trạng từ chỉ thứ tự; Hỏi và trả lời về công đoạn làm ...

9417 lượt xem
Lesson 26: Have you ever eaten snails?

Lesson 26: Have you ever eaten snails?

Trong bài này, bạn sẽ học: Cách bày tỏ quan điểm về một điều gì đó; Thì quá khứ đơn ...

14829 lượt xem
Lesson 25: Making Wishes

Lesson 25: Making Wishes

Trong bài này, bạn sẽ học: Cách sử dụng “either”; Cách sử dụng động từ “wish”

13370 lượt xem
Đầu | « Trước   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Sau » | Cuối

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản