Lựa chọn thông minh – nâng “trình” từ vựng

Smart Words là phương pháp học từ vựng sáng tạo giúp phát triển toàn diện cả 3 dạng thức trí nhớ của con người; đồng thời thay đổi thói quen và động lực học tập. Nhờ vậy, hỗ trợ gia tăng khả năng ghi nhớ từ mới của học viên theo cấp số nhân.

Khám phá các nhóm từ theo từng danh mục

Những bộ phận của ngôi nhà

Trình độ: Elementary

Bộ từ vựng về các bộ phận của một ngôi nhà.

Tiếng Anh là chuyện nhỏ
494 xem, 23 học

Các bộ phận của ngôi nhà

Trình độ: Elementary

Từ vựng chỉ các bộ phận của một ngôi nhà.

Tiếng Anh là chuyện nhỏ
1036 xem, 41 học

Những sự vật thân thuộc

Trình độ: Elementary

Bộ từ vựng về một số sự vật quen thuộc trong đời sống.

Tiếng Anh là chuyện nhỏ
708 xem, 21 học

Từ vựng về quần áo

Trình độ: Elementary

Bộ từ vựng về các loại quần áo.

Tiếng Anh là chuyện nhỏ
915 xem, 51 học

20 số đầu tiên

Trình độ: Elementary

Bộ từ vựng bao gồm 20 từ chỉ số đếm từ 1-20.

Tiếng Anh là chuyện nhỏ
725 xem, 17 học

Môn thể thao phổ biến

Trình độ: Elementary

Bài học hay về những môn thể thao phổ biến.

Tiếng Anh là chuyện nhỏ
885 xem, 39 học

Đồ vật thân thuộc

Trình độ: Elementary

Từ vựng về một số đồ vật thân thuộc mà ai cũng có.

Tiếng Anh là chuyện nhỏ
791 xem, 20 học

Phòng ốc

Trình độ: Elementary

Tên các loại phòng và bộ phận của một ngôi nhà.

Tiếng Anh là chuyện nhỏ
826 xem, 32 học

Các môn học tại trường

Trình độ: Elementary

Bộ từ vựng gồm các danh sách môn học tại trường học.

Tiếng Anh là chuyện nhỏ
835 xem, 28 học

Hoạt động mua sắm

Trình độ: Elementary

Bộ từ vựng về hoạt động mua sắm.

Tiếng Anh là chuyện nhỏ
912 xem, 48 học

Một số danh từ chỉ người

Trình độ: Elementary

Bộ từ vựng bao gồm một số danh từ chỉ nghề nghiệp của một người.

Tiếng Anh là chuyện nhỏ
902 xem, 52 học

Danh từ ghép

Trình độ: Elementary

Bộ từ vựng về một số danh từ ghép thường được sử dụng.

Tiếng Anh là chuyện nhỏ
807 xem, 41 học
Đầu | « Trước   443   444   445   446   447   448   449   450   451   452   Sau » | Cuối

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản