Lựa chọn thông minh – nâng “trình” từ vựng

Smart Words là phương pháp học từ vựng sáng tạo giúp phát triển toàn diện cả 3 dạng thức trí nhớ của con người; đồng thời thay đổi thói quen và động lực học tập. Nhờ vậy, hỗ trợ gia tăng khả năng ghi nhớ từ mới của học viên theo cấp số nhân.

Khám phá các nhóm từ theo từng danh mục

Chủ đề Thi cử và các mục khác (908 bộ)

Test_42

Trình độ: Elementary

Toiec Tesk_42

Võ Trung Hiếu
4 xem, 2 học

Lesson8

Trình độ: Elementary

lesson 8 vocabulary

Võ Trung Hiếu
14 xem, 3 học

English 6 Unit 6

Trình độ: Elementary

English 6 Unit 6

Tran Thi Viet Nga
13 xem, 3 học

English 6 Unit 5

Trình độ: Elementary

Tiếng Anh 6 Bài 5

Tran Thi Viet Nga
32 xem, 7 học

English 6 Unit 4

Trình độ: Elementary

English 6 Unit 4

Tran Thi Viet Nga
38 xem, 9 học

English 6 Unit 3

Trình độ: Elementary

Tiếng Anh 6 Unit 3

Tran Thi Viet Nga
59 xem, 11 học

English 6 Unit 2

Trình độ: Elementary

English 6 Unit 2

Tran Thi Viet Nga
37 xem, 8 học

English 6 Unit 1

Trình độ: Elementary

Vocabulary from English 6 Unit 1

Tran Thi Viet Nga
65 xem, 11 học
Ucan - 404

Đăng nhập vào Ucan