Bạn hãy điền thông tin vào mẫu dưới đây để mua thẻ

 

Từ vựng về chủ đề thời tiết

Những từ vựng về thời tiết thường gặp

Tạo bởi Lưu Thị Thanh Hồng - vào lúc 2020-02-13 21:04:07

443 lượt xem, 97 người học. Xem tất cả các bộ từ của Lưu Thị Thanh Hồng

Những người đã học bộ từ này

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản