Bạn hãy điền thông tin vào mẫu dưới đây để mua thẻ

 

personality

bộ từ vựng với các từ mô tả tính cách con người

Tạo bởi Thảo Vũ - vào lúc 2019-01-10 04:15:58

173 lượt xem, 48 người học. Xem tất cả các bộ từ của Thảo Vũ

Những người đã học bộ từ này

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản