Bạn hãy điền thông tin vào mẫu dưới đây để mua thẻ

 

Msvk2_ Chi : VỊ GIÁC

Một số tính từ thông dụng chỉ giác quan

Tạo bởi Chi 6 - vào lúc 2019-05-12 10:43:10

163 lượt xem, 53 người học. Xem tất cả các bộ từ của Chi 6

Những người đã học bộ từ này

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản