Bạn hãy điền thông tin vào mẫu dưới đây để mua thẻ

 

Msvk2_Chi cảm giác[feel]

Một số tính từ thông dụng chỉ cảm giác

Tạo bởi Chi - vào lúc 2019-05-12 10:10:02

51 lượt xem, 13 người học. Xem tất cả các bộ từ của Chi

Những người đã học bộ từ này

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản