Bạn hãy điền thông tin vào mẫu dưới đây để mua thẻ

 

Msvk2_Chi cảm giác[feel]

Một số tính từ thông dụng chỉ cảm giác

Tạo bởi Chi 6 - vào lúc 2019-05-12 10:10:02

85 lượt xem, 17 người học. Xem tất cả các bộ từ của Chi 6

Những người đã học bộ từ này

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản