Bạn hãy điền thông tin vào mẫu dưới đây để mua thẻ

 

Msvk2_Cảm giác(SENSES)

Một số tính từ thông dụng chỉ các cảm giác.

Tạo bởi Phương anh - vào lúc 2019-05-12 08:33:22

64 lượt xem, 12 người học. Xem tất cả các bộ từ của Phương anh

Những người đã học bộ từ này

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản