Bạn hãy điền thông tin vào mẫu dưới đây để mua thẻ

 

illness and symptom

gồm các từ vựng mô tả triệu chứng hoặc một số vấn đề về sức khỏe mà bạn thường ...

Tạo bởi Thảo Vũ - vào lúc 2019-01-11 17:25:32

111 lượt xem, 32 người học. Xem tất cả các bộ từ của Thảo Vũ

Những người đã học bộ từ này

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản