Danh sách bài học  ›  Tên trộm và chủ quán trọ

Tác giả: Aesop | Nguồn audio: librivox.org

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The thief and the innkeeper" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Tên trộm và chủ quán trọ

Tác giả: Aesop | Nguồn audio: librivox.org

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The thief and the innkeeper" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn words by flash cards
3. Match words with pictures
4. Match audios with pictures
5. Find words and pictures
6. Listen and fill in the gaps
7. Listen and answer the questions
8. Listen and rearrange sentences

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản