Ucan.vn

Danh sách bài học  ›  Tại sao chó và mèo là kẻ thù của nhau?

Viết lại bởi: Bertie | Nguồn audio: Storynory.com

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "Why Cats and Dogs are enemies?" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Tại sao chó và mèo là kẻ thù của nhau?

Viết lại bởi: Bertie | Nguồn audio: Storynory.com

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "Why Cats and Dogs are enemies?" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn words by flash cards
3. Match words with pictures
4. Game: Memory cards
5. Find words
6. Listen and fill in the gaps
7. Listen and choose True or False
8. Listen and answer the questions

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản