Danh sách bài học  ›  Mười hai nàng công chúa nhảy múa

Tác giả: Brothers Grimm | Nguồn audio: librivox.org

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The twelve dancing princesses" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Mười hai nàng công chúa nhảy múa

Tác giả: Brothers Grimm | Nguồn audio: librivox.org

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The twelve dancing princesses" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn words by flash cards
3. Match words with pictures
4. Choose suitable picture
5. Listen and answer the questions
6. Listen and choose pictures
7. Listen and choose True or False
8. Listen and fill in the gaps

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản