Ucan.vn

Danh sách bài học  ›  Huyền thoại biển Đen

Tác giả: Sergey Nikolov | Nguồn audio: lightupyourbrain.com

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The legend of Black Sea" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Huyền thoại biển Đen

Tác giả: Sergey Nikolov | Nguồn audio: lightupyourbrain.com

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The legend of Black Sea" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn words by flash cards
3. Match audios with pictures
4. Find words
5. Complete sentences with given words
6. Listen and match pictures with audios
7. Listen and complete text
8. Listen and choose True or False

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản