Danh sách bài học  ›  Cô gái vắt sữa

Truyện kể "Cô gái vắt sữa" với nhiều hình ảnh đẹp và giọng đọc chuẩn giúp việc luyện nghe của bạn trở nên thú vị hơn. Cùng với các bài tập nghe và từ vựng, các bạn sẽ nhanh chóng nhớ được nội dung câu chuyện và có thể kể lại câu chuyện bằng giọng văn của mình.

Cô gái vắt sữa

Truyện kể "Cô gái vắt sữa" với nhiều hình ảnh đẹp và giọng đọc chuẩn giúp việc luyện nghe của bạn trở nên thú vị hơn. Cùng với các bài tập nghe và từ vựng, các bạn sẽ nhanh chóng nhớ được nội dung câu chuyện và có thể kể lại câu chuyện bằng giọng văn của mình.

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn words by flashcards
3. Put the words into the appropriate columns.
4. Complete the sentences with given words
5. Find words
6. Listen and fill in the gaps
7. Listen and choose the best answer
8. Rearrange sentences in the correct order

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản