Danh sách bài học  ›  English Story: The Lioness and small respect

Câu chuyện "Sư tử cái và lòng tôn kính" với giọng kể truyền cảm và hình vẽ ngộ nghĩnh chắc chắn sẽ cho bạn trải nghiệm mới về những truyện kể đã quen thuộc từ lâu. Cùng làm một số bài tập để luyện nghe hiểu nữa các bạn nhé!

English Story: The Lioness and small respect

Câu chuyện "Sư tử cái và lòng tôn kính" với giọng kể truyền cảm và hình vẽ ngộ nghĩnh chắc chắn sẽ cho bạn trải nghiệm mới về những truyện kể đã quen thuộc từ lâu. Cùng làm một số bài tập để luyện nghe hiểu nữa các bạn nhé!

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn words by flashcards
3. Match words with their definitions
4. Complete table with given words
5. Write words based on their audio and transcriptions
6. Listen and fill in the gaps
7. Listen and choose True or False
8. Listen and choose the best answer
9. Rearrange sentences in the correct order

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản