Danh sách bài học  ›  Androcles và chú Sư Tử

Câu chuyện "Androcles và chú sư tử" kể về chàng nô lệ Androcles đã cứu chú sư tử và đã được đền đáp nhờ hành động đó.

Androcles và chú Sư Tử

Câu chuyện "Androcles và chú sư tử" kể về chàng nô lệ Androcles đã cứu chú sư tử và đã được đền đáp nhờ hành động đó.

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn words by flashcards
3. Find words based on transcriptions
4. Match words with their definitions
5. Listen and choose picture
6. Find words based on definitions
7. Listen and choose True or False
8. Listen and choose the best answer
9. Rearrange sentences in the correct order

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản