Ucan.vn

Danh sách bài học  ›  Chó sói và bảy chú dê con

Tác giả: Brothers Grimm | Nguồn audio: librivox.org

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The wolf and the seven little kids" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Chó sói và bảy chú dê con

Tác giả: Brothers Grimm | Nguồn audio: librivox.org

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The wolf and the seven little kids" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn words by flash cards
3. Match words with pictures
4. Complete sentences with given words
5. Listen and fill in the gaps
6. Listen and answer the questions
7. Listen and choose True or False
8. Listen and rearrange sentences

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản