Ucan.vn

Danh sách bài học  ›  Cậu bé chăn Cừu và Chó Sói

Tác giả: Aesop | Nguồn audio: Storynory.com

Câu chuyện "Chú bé chăn cừu" kể về một chú bé luôn nói dối nên đã bị "gậy ông đập lưng ông". Cùng theo dõi câu chuyện và làm các bài tập nhỏ nhé!

Cậu bé chăn Cừu và Chó Sói

Tác giả: Aesop | Nguồn audio: Storynory.com

Câu chuyện "Chú bé chăn cừu" kể về một chú bé luôn nói dối nên đã bị "gậy ông đập lưng ông". Cùng theo dõi câu chuyện và làm các bài tập nhỏ nhé!

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn words by flashcards
3. Put the words into the appropriate columns.
4. Complete the sentences with given words
5. Listen and choose picture
6. Listen and fill in the gaps
7. Listen and choose the best answer
8. Listen and choose True or False
9. Match subjects with actions

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản