Ucan.vn

Danh sách bài học  ›  Bà tiên

Tác giả: Charles Perrault | Nguồn audio: librivox.org

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The fairy" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Bà tiên

Tác giả: Charles Perrault | Nguồn audio: librivox.org

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The fairy" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn words by flash cards
3. Match audios with pictures
4. Find words and pictures
5. Complete sentences with given words
6. Listen and fill in the gaps
7. Listen and answer the questions
8. Listen and choose True or False

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản