Học tiếng Anh qua những câu chuyện

Danh sách truyện

Con chuột và những mẩu móng tay

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The mouse and the fingernails" và xem ...

1027

Công Chúa và Hạt Đậu

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The princess and the Pea" và xem câu ...

940

Bà tiên

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The fairy" và xem câu chuyện này có ...

842

Những người lạ trong gương

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The Emperor of China - part 2" và xem ...

438

Hoàng đế nước Trung Hoa - phần 2

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The Emperor of China - part 2" và xem ...

159

Hoàng đế nước Trung Hoa - phần 1

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The Emperor of China - part 1" và xem ...

604

Chó sói và bảy chú dê con

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The wolf and the seven little kids" và ...

556

Mười hai nàng công chúa nhảy múa

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The twelve dancing princesses" và xem ...

508

Tên trộm và chủ quán trọ

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The thief and the innkeeper" và xem câu ...

450

Người chăn lợn - Phần 2

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The swineherd - part 2" và xem câu ...

116

Người chăn lợn - Phần 1

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The swineherd - part 1" và xem câu ...

332

Bộ quần áo mới của Hoàng Đế - Phần 2

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The Emperor's new clothes - part 2" và ...

176

Bộ quần áo mới của Hoàng Đế - Phần 1

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The Emperor's new clothes - part 1" và ...

332

Người đẹp và quái vật

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "Beauty and The Beast" và xem câu ...

915

Vườn Thú thành phố - phần 2

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "City Zoo - part 2" và xem câu chuyện ...

143

Vườn Thú thành phố - Phần 1

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "City Zoo - part 1" và xem câu chuyện ...

268

Ả Mèo bỏ nhà theo trai

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The Cat's elopement" và xem câu ...

278

Ba Cha Con

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "Father and his daughters" và xem câu ...

561

Vua Chích Chòe - Phần 2

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "King Thrushbeard - part 2" và xem câu ...

148

Vua Chích Chòe - Phần 1

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "King Thrushbeard - part 1" và xem câu ...

300

Đầu | « Trước   1   2   3   4   5   Sau » | Cuối

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản