Học tiếng Anh qua những câu chuyện

Danh sách truyện

Rapunzel - Phần 1

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "Rapunzel - part 1" và xem câu chuyện ...

50

Chiếc hòm biết bay - Phần 2

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The flying trunk - part 2" và xem câu ...

41

Chiếc hòm biết bay - Phần 1

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The flying trunk - part 1" và xem câu ...

169

Chú lính chì dũng cảm - Phần 2

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The Steadfast Tin Soldier - part 2" và ...

66

Chú lính chì dũng cảm - Phần 1

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The Steadfast Tin Soldier - part 1" và ...

226

Chiếc bánh pizza bơ đậu phộng của Petie - Phần 2

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "Petie’s Peanut Butter Pizza - Part 2" ...

77

Chiếc bánh pizza bơ đậu phộng của Petie - Phần 1

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "Petie’s Peanut Butter Pizza - Part 1" ...

187

Nàng Bạch Tuyết

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "Snow White" và hiểu ý nghĩa mà câu ...

443

Cô bé Lọ Lem

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "Cinderella" và hiểu ý nghĩa mà câu ...

489

Câu chuyện ma quái ở Ireland - Phần 1

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The Midas Touch - part 1" và hiểu ý ...

414

Câu chuyện ma quái ở Ireland - Phần 2

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "A spooky Irish story - part 2" và hiểu ...

45

Cái chạm tay của vua Midas - Phần 1

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The Midas Touch - part 1" và hiểu ý ...

215

Đám cưới thần Thor - Phần 1

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "Thor's wedding - Part 1" và hiểu ý ...

270

Đám cưới thần Thor - Phần 2

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "Thor's wedding - Part 1" và hiểu ý ...

112

Đám cưới thần Thor - Phần 3

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "Thor's wedding - Part 3" và hiểu ý ...

249

Gió mùa

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The The weaver and the dragon - Part 3" ...

272

Thợ dệt vải và con rồng - Phần 3

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The The weaver and the dragon - Part 3" ...

120

Thợ dệt vải và con rồng - Phần 2

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The The weaver and the dragon - Part 2" ...

99

Thợ dệt vải và con rồng - Phần 1

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The The weaver and the dragon - Part 1" ...

1649

Phù thủy tập sự - Phần 3

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The sorcerer's apprentice - part 3" và ...

209

Đầu | « Trước   1   2   3   4   Sau » | Cuối

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản