Học tiếng Anh qua những câu chuyện

Danh sách truyện

Con chuột và những mẩu móng tay

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The mouse and the fingernails" và xem ...

3761

Công Chúa và Hạt Đậu

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The princess and the Pea" và xem câu ...

2326

Bà tiên

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The fairy" và xem câu chuyện này có ...

1545

Những người lạ trong gương

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The Emperor of China - part 2" và xem ...

854

Hoàng đế nước Trung Hoa - phần 2

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The Emperor of China - part 2" và xem ...

265

Hoàng đế nước Trung Hoa - phần 1

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The Emperor of China - part 1" và xem ...

927

Chó sói và bảy chú dê con

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The wolf and the seven little kids" và ...

985

Mười hai nàng công chúa nhảy múa

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The twelve dancing princesses" và xem ...

844

Tên trộm và chủ quán trọ

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The thief and the innkeeper" và xem câu ...

660

Người chăn lợn - Phần 2

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The swineherd - part 2" và xem câu ...

164

Người chăn lợn - Phần 1

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The swineherd - part 1" và xem câu ...

461

Bộ quần áo mới của Hoàng Đế - Phần 2

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The Emperor's new clothes - part 2" và ...

266

Bộ quần áo mới của Hoàng Đế - Phần 1

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The Emperor's new clothes - part 1" và ...

482

Người đẹp và quái vật

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "Beauty and The Beast" và xem câu ...

1340

Vườn Thú thành phố - phần 2

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "City Zoo - part 2" và xem câu chuyện ...

193

Vườn Thú thành phố - Phần 1

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "City Zoo - part 1" và xem câu chuyện ...

342

Ả Mèo bỏ nhà theo trai

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The Cat's elopement" và xem câu ...

421

Ba Cha Con

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "Father and his daughters" và xem câu ...

806

Đầu | « Trước   1   2   3   4   5   6   Sau » | Cuối

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản