Bạn hãy điền thông tin vào mẫu dưới đây để mua thẻ

 

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ S

Đăng vào lúc 07:32 10/01/2019 bởi Ninh Thành Nam

Hãy khám phá những điều thú vị hoặc đăng ký thành viên trên Ucan, website học tiếng Anh cực đỉnh!

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ S là cụm từ vựng hay, thường gặp. Hãy cùng xem, bổ sung nhóm từ khóa trong bài viết này.
Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ S
 • sack [sæk] 
 • sad [sæd] 
 • sadness ['sædnis] 
 • safe [seif] 
 • safety ['seifti] 
 • sail [seil] 
 • sailor ['seilə] 
 • saint [seint] 
 • salad ['sæləd] 
 • salary ['sæləri] 
 • sale [seil] 
 • salt [sɔ:lt] 
 • salty ['sɔ:lti] 
 • same [seim] 
 • sample ['sɑ:mpl] 
 • sand [sænd] 
 • satellite ['sætəlait] 
 • satisfaction [,sætis'fæk∫n] 
 • satisfy ['sætisfai] 
 • Saturday ['sætədi] 
 • sauce [sɔ:s] 
 • savage ['sævidʒ] 
 • save [seiv] 
 • say [sei] 
 • saying ['seiiη] 
 • scale [skeil] 
 • scan [skæn] 
 • scare [skeə] 
 • scatter ['skætə] 
 • scene [si:n] 
 • science ['saiəns] 
 • scientific [,saiən'tifik] 
 • scientist ['saiəntist] 
 • scissors ['sizəz] 
 • scope [skoup] 
 • score [skɔ:] 
 • scratch [skræt∫] 
 • scream [skri:m] 
 • screen [skri:n] 
 • screw [skru:] 
 • script [skript] 
 • sculptor ['skʌlptə] 
 • sculpture ['skʌlpt∫ə] 
 • schedule ['∫edju:l; 'skedʒul] 
 • scheme [ski:m] 
 • scholar ['skɔlə] 
 • school [sku:l] 
 • sea [si:] 
 • seal [si:l] 
 • search [sə:t∫] 

Bổ sung từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ S giúp làm đầy kho từ vựng của bạn, hãy ôn tập mỗi ngày nhé.

Bài viết liên quan:

Tài liệu liên quan:

Lưu về Facebook wall để học hoặc chia sẻ với bạn bè nào!

Hãy bấm các nút Like (thích) hoặc Send (chia sẻ) ở phía dưới để lưu về WALL Facebook và chia sẻ với bạn bè nhé! Còn rất nhiều điều thú vị nữa đang chờ bạn khám phá trên UCAN - website học tiếng Anh cực đỉnh đấy! Bạn còn chần chờ gì nữa, hãy đăng ký hoặc tìm hiểu ngay nhé!

Danh mục bài viết
     Mục khác

KHUYẾN MÃI NĂM MỚI: MUA 1 TẶNG 4 – ƯU ĐÃI CỰC SỐC

Khi bạn mua 1 thẻ học VIP trên website www.ucan.vn bạn sẽ được TẶNG THÊM 4 phần quà rất có giá trị:

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản