Ucan.vn

Đề kiểm tra kiến thức ngữ pháp: Thể bị động

Kiểm tra kiến thức của học sinh về Thể bị động.

Đề kiểm tra kiến thức của học sinh về Thể bị động (Passive voice).

Thời gian làm bài: 30 phút.

Tổng số câu: 35 câu trắc nghiệm.

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản