Đề kiểm tra 15 phút kì I lớp 12 (đề tham khảo số 2)

Kiểm tra kiến thức của học sinh về Reported Speech (Câu gián tiếp).

Đề kiểm tra kiến thức của học sinh về Reported Speech (Câu gián tiếp).

Thời gian làm bài: 15 phút.

Tổng số câu: 20 câu trắc nghiệm.

 

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản