Đề kiểm tra 15 phút kì I lớp 12 - Trường THPT Thạnh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa (đề số 1)

Đề kiểm tra 15 phút kì I lớp 12 - Đề tham khảo số 1

Thời gian làm bài: 15 phút.

Tổng số câu: 20 câu trắc nghiệm.

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản