Ucan.vn

Đề kiểm tra 45 phút kì I lớp 12 - 2013 - Trường THPT Liễn Sơn - Tỉnh Vĩnh Phúc (đề số 1)

Đề tham khảo kiểm tra 45 phút kì I trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc.

Thời gian làm bài: 45 phút

Tổng số câu: 40 câu trắc nghiệm.

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản