Ucan.vn

Đề kiểm tra 15 phút kì I lớp 12 - Trường THPT Thạnh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa

Đề kiểm tra 15 phút lớp 12.

Thời gian làm bài: 15 phút.

Tổng số câu: 20 câu trắc nghiệm.

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản