Ucan.vn

Đề thi kiểm tra học kỳ I lớp 10 - 2012 - Trường THPT Hàm Giang - Tỉnh Trà Vinh

Đề thi kiểm tra học kỳ I lớp 10 Trường THPT Hàm Giang - Tỉnh Trà Vinh.

Đề kiểm tra học kỳ I lớp 10 (cơ bản).

Thời gian: 60 phút.

Tổng số câu: 50 câu.

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản