Ucan.vn

Đề kiểm tra 1 tiết học kì I lớp 10 năm học 2014-2015 trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thanh - Trà Vinh

Đề kiểm tra học kì I lớp 10 năm học 2014-2015 trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thanh - Trà Vinh

Thời gian làm bài: 45 phút.

Tổng số câu: 30 câu trắc nghiệm, 5 câu tự luận

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản