Đề kiểm tra 1 tiết học kì II lớp 10 năm 2013 (đề sưu tầm số 2)

Đề kiểm tra 1 tiết học kì II lớp 10 năm 2013 (đề sưu tầm số 2)

Thời gian làm bài: 45 phút.

Tổng số câu: 33 câu trắc nghiệm, 7 câu tự luận

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản