Đề kiểm tra 1 tiết học kì II lớp 10 năm 2013 (đề sưu tầm số 1)

Đề kiểm tra 1 tiết học kì II lớp 10 năm 2013 (đề sưu tầm số 1)

Thời gian làm bài: 45 phút.

Tổng số câu: 30 câu trắc nghiệm, 10 câu tự luận

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản