Ucan.vn

Đề thi vào lớp 10 THPT chuyên tỉnh Thái Bình năm học 2010 - 2011

Đề thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Thái Bình.

Thời gian làm bài: 150 phút.

Tổng số câu: 100 câu (trắc nghiệm và tự luận).

Đề thi gồm 4 phần: Ngữ âm (10 câu); Từ vựng - Ngữ pháp (55 câu); Đọc hiểu (20 câu); Viết (15 câu).

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản