Ucan.vn

Đề kiểm tra 1 tiết học kì II lớp 11 năm 2013 - trường THPT DTNT Đăk Hà - Kon Tum

Đề kiểm tra 1 tiết học kì II lớp 11 năm 2013 - trường THPT DTNT Đăk Hà - Kon Tum

Thời gian làm bài: 45 phút.

Tổng số câu: 12 câu trắc nghiệm, 14 câu tự luận

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản