Ucan.vn

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ II năm học 2008-2009 trường THPT Đơn Dương - Lâm Đồng (Đề 2)

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ II năm học 2008-2009 trường THPT Đơn Dương - Lâm Đồng (Đề 2)

Thời gian làm bài: 45 phút.

Tổng số câu: 30 câu trắc nghiệm, 5 câu tự luận

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản