Ucan.vn

Đề thi thử đại học khối D - 2013 - Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

Đề thi thử đại học khối D năm học 2012 - 2013.

Thời gian làm bài: 90 phút.

Tổng số câu hỏi: 80 câu trắc nghiệm.

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản