Đề thi học kì I lớp 12 - Đề sưu tầm số 1

Đề thi học kì I lớp 12.

Thời gian làm bài: 60 phút.

Tổng số câu: 35 câu trắc nghiệm; 12 câu tự luận.

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản