Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần I - 2013 - Trường THPT chuyên Đại học Vinh - Tỉnh Nghệ An

Đề khảo sát chất lượng trường THPT chuyên Đại học Vinh.

Thời gian làm bài: 90 phút.

Tổng số câu: 80 câu.

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản