Đề thi học kỳ I năm học 2013 - 2014 - Trường THPT Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa (đề số 1)

Đề thi học kỳ I năm học 2013 - 2014.

Thời gian làm bài: 60 phút.

Tổng số câu: 24 câu trắc nghiệm, 10 câu tự luận.

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản