Đề kiểm tra 45 phút kì I lớp 10 - 2013 (đề sưu tầm)

Đề kiểm tra 45 phút kì I lớp 10 - 2013 (đề sưu tầm)

Thời gian làm bài: 45 phút.

Tổng số câu: 26 câu trắc nghiệm, 7 câu tự luận.

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản