Ucan.vn

Đề kiểm tra 45 phút kì I lớp 10 - 2013 - Trường THPT chuyên Trần Phú - Hải Phòng

Đề kiểm tra 45 phút kì I lớp 10 trường THPT chuyên Trần Phú.

Thời gian làm bài: 45 phút.

Tổng số câu: 20 câu trắc nghiệm, 20 câu tự luận.

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản