Đề tuyển sinh đại học - Ucan.vn
test item image

Đề thi thử đại học khối A1, D1 (Đề 09) - 2014 - Trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc

Đề thi thử đại học khối A1, D1 (Đề 09) - 2014 - Trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc

934 xem
21 làm
test item image

Đề thi thử đại học khối A1, D1 (Đề 08) - 2014 - Trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc

Đề thi thử đại học khối A1, D1 (Đề 08) - 2014 - Trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc

902 xem
8 làm
test item image

Đề thi thử đại học khối A1, D1 (Đề 07) - 2014 - Trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc

Đề thi thử đại học khối A1, D1 (Đề 07) - 2014 - Trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc

899 xem
4 làm
test item image

Đề thi thử đại học khối A1, D1 (Đề 06) - 2014 - Trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc

Đề thi thử đại học khối A1, D1 (Đề 06) - 2014 - Trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc

793 xem
5 làm
test item image

Đề thi thử đại học khối A1, D1 (Đề 05) - 2014 - Trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc

Đề thi thử đại học khối A1, D1 (Đề 05) - 2014 - Trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc

922 xem
5 làm
test item image

Đề thi thử đại học khối A1, D1 (Đề 04) - 2014 - Trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc

Đề thi thử đại học khối A1, D1 (đề số 0 4) - 2014 - Trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc

937 xem
7 làm
test item image

Đề thi thử đại học khối A1, D1 (Đề 03) - 2014 - Trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc

Đề thi thử đại học khối A1, D1 (Đề số 03) - 2014 - Trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc

892 xem
3 làm
test item image

Đề thi thử đại học khối A1, D1 (Đề 02) - 2014 - Trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc

Đề thi thử đại học khối A1, D1 (Đề số 02) - 2014 - Trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc

944 xem
4 làm
test item image

Đề thi thử đại học khối A1, D1 (Đề 01) - 2014 - Trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc

Đề thi thử đại học khối A1, D1 (Đề số 01) - 2014 - Trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc

926 xem
10 làm
test item image

Đề thi thử ĐH trường THPT Trần Phú năm 2011 - Hải Dương

Đề thi thử ĐH trường THPT Trần Phú năm 2011 - Hải Dương

925 xem
8 làm
test item image

Đề thi thử đại học (lần 2) khối D năm 2012 - trường THPT Ba Đình - Thanh Hóa

Đề thi thử đại học (lần 2) khối D năm 2012 - trường THPT Ba Đình - Thanh Hóa

894 xem
4 làm
test item image

Đề thi thử đại học (lần 2) khối D năm 2012 - trường THPT Trần Phú - Hà Nội

Đề thi thử đại học (lần 2) khối D năm 2012 - trường THPT Trần Phú - Hà Nội

905 xem
10 làm
test item image

Đề thi thử đại học khối D lần 1 - 2012 - Trường THPT chuyên Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Đề thi thử đại học khối D lần 1 - 2012 - Trường THPT chuyên Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

909 xem
10 làm
test item image

Đề thi thử đại học trường THPT Hồng Quang - Quảng Ninh - khối D và A1 - năm 2013

Đề thi thử đại học trường THPT Hồng Quang-Quảng Ninh - khối D và A1 - năm 2013

861 xem
8 làm
test item image

Đề thi thử đại học lần 2 trường THPT chuyên Thái Bình - năm 2014

Đề thi thử đại học lần 2 trường THPT chuyên Thái Bình-năm 2014

931 xem
13 làm
test item image

Đề thi thử ĐH trường THPT Lương Thế Vinh năm 2014 lần 2

Đề thi thử ĐH trường THPT Lương thế Vinh năm 2014 lần 2

973 xem
25 làm
test item image

Đề thi thử đại học năm 2014

Đề thi thử đại học năm 2014

có giải thích
1130 xem
53 làm
test item image

Đề thi thử đại học năm 2013

Đề thi thử đại học năm 2013

có giải thích
866 xem
13 làm
test item image

Đề thi thử đại học tham khảo năm 2011

Đề thi thử đại học tham khảo năm 2011

có giải thích
919 xem
4 làm
test item image

Đề thi thử đại học tham khảo năm 2010

Đề thi thử đại học tham khảo năm 2010

có giải thích
916 xem
18 làm
Đầu | « Trước   1   2   3   4   Sau » | Cuối

Đề thi khối THCS

Đề thi khối THPT

Đề tuyển sinh lớp 10

Đề thi TOEIC

Đề thi TOEFL

Đề thi IELTS

Đề thi theo khung tiêu chuẩn châu Âu

Đề kiểm tra kiến thức và kỹ năng

Đề thi đầu ra đại học

Đề tuyển sinh đại học

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản