Từ vựng tiếng Anh A1 | Tài liệu học tập cơ bản

Từ vựng tiếng Anh A1 giúp bạn học dễ dàng tiếp cận tiếng Anh từ những kiến thức cơ bản và đơn giản nhất. Đây là cơ sở để nâng cấp trình độ tiếng Anh tốt hơn mỗi ngày.

Tải tài liệu về máy ngay

Từ vựng tiếng Anh A1 dành cho ai?

  • Người mới bắt đầu học tiếng Anh
  • Người mất gốc tiếng Anh
  • Học sinh, sinh viên cần chứng chỉ tốt nghiệp
  • Người đi làm cần tiếng Anh để giao tiếp và làm việc

Tài liệu liên quan:

Nội dung của tài liệu này có những gì?

  • Từ vựng theo chủ đề
  • Từ vựng theo thứ tự từ A - Z
  • Ví dụ minh họa đầy đủ
  • Phân loại từ vựng cụ thể

Ảnh chụp màn hình bộ tài liệu

Hãy bấm vào mũi tên để xem trước tài liệu này

Vâng, tôi muốn tải tài liệu này về máy

 
 
 
 

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản