[PDF] Tiếng anh giao tiếp cơ bản hàng ngày

Download tài liệu tiếng anh giao tiếp cơ bản hàng ngày. Tài liệu gồm có: Các mẫu câu, từ vựng và các tình huống giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày

Tải tài liệu về máy ngay

Những ai nên download tài liệu tiếng anh giao tiếp cơ bản hàng ngày

  • Người mất gốc tiếng anh
  • Người cần giao tiếp "khẩn cấp" bằng tiếng anh
  • Người chuẩn bị đi du lịch nước ngoài
  • Các tình huống cần giao tiếp với người nước ngoài

Nội dung của tài liệu này có những gì?

  • Những đoạn hội thoại ngắn thường dùng
  • Các trường hợp giao tiếp hàng ngày: mua sắm, phòng khám, siêu thị, cuộc gọi ..v.v
  • Các trường hợp giao tiếp cụ thể

Ảnh chụp màn hình bộ tài liệu

Hãy bấm vào mũi tên để xem trước tài liệu này

Vâng, tôi muốn tải tài liệu này về máy

 
 
 
 

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản