500 câu tiếng anh giao tiếp thông dụng nhất

500 câu tiếng anh giao tiếp thông dụng nhất để giao tiếp căn bản với người nước ngoài. Download ngay tài liệu về máy và giao tiếp thành thạo trong 1 tháng!!

Tải tài liệu về máy ngay

Những ai phù hợp với tài liệu 500 câu tiếng anh giao tiếp thông dụng

  • Người cần "giao tiếp thông dụng" với người nước ngoài
  • Nếu bạn sắp đi du lịch đến một quốc gia nói tiếng anh
  • Nếu ngày phỏng vấn của bạn sắp đến gần!!

Nội dung của tài liệu này có những gì?

  • Beginner Phrase
  • Intermediate Phrase
  • Advance Phrase

Ảnh chụp màn hình bộ tài liệu

Hãy bấm vào mũi tên để xem trước tài liệu này

Vâng, tôi muốn tải tài liệu này về máy

 
 
 
 

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản