3000 từ vựng tiếng anh cơ bản thông dụng nhất | Cambridge

3000 từ vựng tiếng anh cơ bản thông dụng nhất được trích từ sách từ vựng căn bản Cambridge từ khó đến nâng cao, tự học và rèn luyện trong 3 tháng để thành thạo

Tải tài liệu về máy ngay

3000 từ vựng tiếng anh cơ bản dành cho ai?

  • Hỗ trợ học sinh trong học tập để nâng cao trình độ
  • Người thường xuyên giao tiếp tiếng anh hàng ngày với người nước ngoài
  • Học nhanh từ vựng tiếng anh để đi du lịch
  • Bí kịp "cầm tay" để vượt qua các kỳ thi IELTS và TOEIC

Tài liệu liên quan:

Nội dung của tài liệu này có những gì?

  • Learning
  • Work formation
  • Phrase Building
  • Parts of Speech

Ảnh chụp màn hình bộ tài liệu

Hãy bấm vào mũi tên để xem trước tài liệu này

Vâng, tôi muốn tải tài liệu này về máy

 
 
 
 

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản